Turi hdmi jungti, ir 2700 ANSI lumens.

HDTV Compatibility 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Paros kaina 10 eur,

Dvi 15 eur, 

Savaitgaliui 20 eur, 

Savaitei 25 eur